آزمایشات کود آلی

دلایل و فواید انجام آزمایش کود آلی:

1. با انجام آزمایش از وضعیت کود آلی اطلاعاتی بدست می آورید که با توجه به آن اطلاعات می توانید وضعیت را بسنجید و با توجه به محصول و کود مورد نیاز تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از آن کود بگیرید.
2. استفاده از مکمل ها و کودهای درست کمک می کند که بتوانید حاصل خیزی خاک را افزایش دهید. در نتیجه کیفیت محصولات و میزان برداشت محصولات افزایش پیدا می کند.
3. زمانی که نوع کود و مقدار مود نیاز شناسایی شود، از کود بیش از حد و کود اشتباهی استفاده نمی شود، هزینه ها کاهش می یابد و از تخریب خاک نیز جلوگیری می شود.

برای آموزش نحوه نمونه گیری کود آلی اینجا کلیک کنید

<<<<لیست آزمایشات کود آلی آزمایشگاه فرداد کیان فرتاک>>>>
نوع پارامتر قابل اندازه گیری مدت زمان بین دریافت نمونه تا تحویل جواب
PH 10 روز کاری
EC 10 روز کاری
TDS 10 روز کاری
پروتئین 10 روز کاری
کلر 10 روز کاری
سولفات 10 روز کاری
گوگرد 10 روز کاری
منگنز 10 روز کاری
مس 10 روز کاری
روی 10 روز کاری
آهن 10 روز کاری
بور 10 روز کاری
چگالی 10 روز کاری
آهک 10 روز کاری
خاکستر 10 روز کاری
ماده آلی 10 روز کاری
کربن آلی 10 روز کاری
رطوبت 10 روز کاری
حلالیت 10 روز کاری
سدیم 10 روز کاری
Mg 10 روز کاری
CA 10 روز کاری
K 10 روز کاری
P 10 روز کاری
N 10 روز کاری
هیومیک اسید 10 روز کاری
سبد خرید
پیمایش به بالا