آزمایشات کود شیمیایی

دلایل و فواید انجام آزمایش کود شیمیایی:

1. با انجام آزمایش از وضعیت کود شیمیایی اطلاعاتی بدست می آورید که با توجه به آن اطلاعات می توانید وضعیت را بسنجید و با توجه به محصول و کود مورد نیاز تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از آن کود بگیرید.
2. استفاده از مکمل ها و کودهای درست کمک می کند که بتوانید حاصل خیزی خاک را افزایش دهید. در نتیجه کیفیت محصولات و میزان برداشت محصولات افزایش پیدا می کند.
3. زمانی که نوع کود و مقدار مود نیاز شناسایی شود، از کود بیش از حد و کود اشتباهی استفاده نمی شود، هزینه ها کاهش می یابد و از تخریب خاک نیز جلوگیری می شود.

برای آموزش نحوه نمونه گیری کود شیمیایی اینجا کلیک کنید

<<<<لیست آزمایشات کود شیمیایی آزمایشگاه فرداد کیان فرتاک>>>>
نوع پارامتر قابل اندازه گیری مدت زمان بین دریافت نمونه تا تحویل جواب
PH 5 الی 6 روز کاری
EC 5 الی 6 روز کاری
TDS 5 الی 6 روز کاری
پروتئین 5 الی 6 روز کاری
کلر 5 الی 6 روز کاری
سولفات 5 الی 6 روز کاری
گوگرد 5 الی 6 روز کاری
منگنز 5 الی 6 روز کاری
مس 5 الی 6 روز کاری
روی 5 الی 6 روز کاری
آهن 5 الی 6 روز کاری
بور 5 الی 6 روز کاری
چگالی 5 الی 6 روز کاری
آهک 5 الی 6 روز کاری
خاکستر 5 الی 6 روز کاری
ماده آلی 5 الی 6 روز کاری
کربن آلی 5 الی 6 روز کاری
رطوبت 5 الی 6 روز کاری
حلالیت 5 الی 6 روز کاری
سدیم 5 الی 6 روز کاری
Mg 5 الی 6 روز کاری
CA 5 الی 6 روز کاری
K 5 الی 6 روز کاری
P 5 الی 6 روز کاری
N 5 الی 6 روز کاری

 

سبد خرید
پیمایش به بالا