رایاسید

اسیدی فایرها از طریق کاهش pH دستگاه گوارش به کمتر از 6 مانع رشد پاتوژن در روده جانور شده و این ممانعت سبب کاهش رقابت فلور میکروبی برای کسب مواد مغذی از میزبان شده و سبب بهبود رشد و وزن گیری جوجه ها می شود.

عملکرد آنتی باکتریال داشته ( باکتری ها خواهان محیط قلیایی هستند) و باعث کاهش کلونی های سالمونلا و E.coli  میشوند. همچنین این مواد سبب تحریک رشد میکروفلورهای مفید دستگاه گوارش می شوند. این شرایط زمینه فعالیت آنزیم ها را نیز بهبود می بخشد.

نزیم های تجزیه کننده پروتئین با کاهش میزان pH معده، به هضم پروتئین غذا  در معده کمک میکنند .

مزایای استفاده از رایاسید :

 • کاهش آلودگی خوراک
 • کاهش التهاب و بیماری های روده ای
 • کاهش تولید آمونیاک و بیماری های تنفسی
 • تقویت استحکام اسکلت پرنده
 • بالا بردن راندمان تولید و ضریب تبدیل خوراک
 • بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و کاهش تخم مرغ شکسته و کثیف
 • تقویت عملکرد ضدقارچ ها در جیره با مهار رشد قارچ ها
 • افزایش قابلیت هضم ودریافت مواد مغذی بیشتر
 • وزن گیری
 • تقویت سیستم ایمنی وکاهش مصرف آنتی بیوتیک
 • کاهش رطوبت مدفوع و جلوگیری از بروز اسهال

  میزان مصرف رایاسید 

  برای جوجه گوشتی و بوقلمون 1 کیلوگرم در تن خوراک
برای پولت تخمگذار و مادر1 تا 1.5 کیلوگرم در تن خوراک
برای مرغ تخمگذار و مادر گوشتی   1.5 تا 2 کیلوگرم در تن خوراک
میزان مصرف در زمان آلودگی  تا 3 کیلوگرم در تن خوراک
سبد خرید
پیمایش به بالا