رایابولد آبزیان

______رایابولد______


فواید استفاده از رایابولد در تغذیه آبزیان:
صرفه‌جویی در مصرف کلی غذا
بهبودضریب تبدیل خوراک
افزایش بهره‌وری پروتئین‌ها وچربی‌ها
افزایش کیفیت لاشه
افزایش کیفیت اسکلت و استخوان‌ها
کاهش قیمت تمام شده ی جیره
افزایش هضم مواد فیبری
افزایش بهره‌وری از فسفر و کلسیم

مولتی آنزیم فیتازدار + پروبیوتیک و پری‌بیوتیک

پری بیوتیک: ترکیبات قندی(الیگوساکارید) غیر قابل هضم یا با قابلیت هضم بسیار اندک هستند که پس از رسیدن به محیط روده به عنوان منبع کربن یا انرژی، بطور انتخابی رشد و یا فعالیت پروبیوتیک‌ها را تحریک می‌کند. بنابراین می‌توان گفت اثرات سلامت بخش پری‌بیوتیک‌ها، همانند اثرات پروبیوتیک هاست، به شرطی که بتوانند رشد پروبیوتیک‌ها را در روده بزرگ تشدید کنند.
پری بیوتیک ها مواد غذایی هستند که پروبیوتیک‌ها  از آنها تغذیه میکنند
پری‌بیوتیک‌ها از نوع کربوهیدرات(بیشتر فیبر) هستند که باکتری مفید در روده این فیبر را مصرف می کند.

اهمیت پری بیوتیک ها در آبزیان :
از جمله راهكارهايي كه مي‌تواند علاوه بر تامين مواد مغذي لازم در جهت حمايت از رشد و نمو موجودات آبزي، سبب افزايش سلامت، مقاومت نسبت به استرس و عوامل بيماري زا و تعدیل باکتري‌هاي مفید دستگاه گوارش شوند استفاده از پري بيوتيك‌ها، در جيره غذايي آبزيان مي‌باشد.

ازطرفی پري‌بیوتیک‌ها به صورت مستقیم نیز با اتصال به عوامل بیماری زا می‌توانند آنها را ازبدن جاندار خارج کنند. نقش مثبت میکروب‌هاي متاثر شده از پري بیوتیک‌ها در مراحل مختلف رشد، هضم و جذب و سیستم ایمنی میزبان ثابت شده است. بعضی از این ترکیبات که در حال حاضر از آنها استفاده می‌شود مانان الیگوساکارید می‌باشند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده ازمکمل هاي پري بیوتیکی به صورت معنی داري باعث بهبود شرایط رشد و تغذیه، از جمله ضریب تبدیل غذایی در بچه ماهیان قزل آلاي رنگین کمان گردید. این امر می تواند به دلیل نقش ترکیبات پري‌بیوتیکی در اصلاح فلور میکروبی روده باشد. زیرا اثبات شده که باکتري‌هاي مفید دستگاه گوارش با تولید آنزیم‌هاي و مواد متابولیکی باعث تسهیل هضم و جذب غذا و افزایش ارزش غذایی آن وکاهش مصرف انرژي می‌گردند و این امر می‌تواند باعث افزایش جذب ویتامین‌ها و مواد معدنی به خصوص کلسیم و فسفر شود که منجر به تناسب رشد وزنی و طولی ماهی‌ها شده است.

دستگاه گوارش ماهی یکی از مسیرهای مهم برای ورود عوامل بیماری‌زا به بدن است. این موضوع مسلم است که دستگاه گوارش ماهی یک سیستم پیچیده دارد و دارای تعداد زیادی میکروارگانیسم‌ها است. میکروارگانیسم‌های روده علاوه بر وظیفه هضم و جذب برای تعادل آب و الکترولیت‌های بدن، تنظیم هورمونی، متابولیسم و ایمنی بدن ضروری و حیاتی هستند.

پروبیوتیک:
دسته‌ای از باکتری‌هایی که غالبا در روده هستند و علاوه بر کمک به گوارش، مولکول های پیچیده و ترکیباتی مانند ویتامین‌ها و آنتی بیوتیک‌های مختلف را تولید می‌کنند که برای بدن مفید است.
پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که مصرف کافی آنها سبب اثرات سلامت بخش در بدن می‌شود.
پروبیوتیک‌ها بر تعادل باکتری‌های مفید و مضر روده تاثیر می‌گذارند، به نفع افزایش باکتری‌های مفید.
پروبیوتیک‌ها قادرند اختلالات(میکروبوتای) روده، پس از درمان آنتی بیوتیکی را به حداقل برسانند.

نام آنزیم

عملکرد

فعالیت U/g

فیتاز

تجزیه اسید فیتیک و افزایش جذب فسفر ، ریزمواد معدنی ، کلسیم و انرژی

1000000

آلکالین پروتئاز

هیدرولیز پروتئین ها

100000

لیپاز

هیدرولیز لیپید ها و چربی ها

20000

گلوکوناز

هیدرولیز پلی ساکارید های غیر نشاسته ای

 

35000

سلولاز

50000

زایلاناز

45000

پکتیتاز

تجزیه پلی ساکارید پکتین

30000

آلفا و بتا آمیلاز

هیدرولیز نشاسته و گلیکوژن

500000

سیکلودکسترین گلیکوزیل تراسفراز

300000

پری بیوتیک ها

دیواره سلولی ساکارومایسس سرویزیه

مانان الیگوساکارید

بتا گلوکان

اینولین

پروبیوتیک ها (به تعداد9 10 CFU/gr )

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

ساکارومایسس سرویزیه

کاندیدا پینتولوپسی

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

لاکتوباسیلوس دلبروکی

بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم

انتروکوکوس فاسیوم

استریتوکوکوس سالواریوس

لاکتوباسیلوس کازئی

اسپرژیلوس اریزای

باسیلوس کواکولانس

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیکنی فورمیس

میزان مصرف :
  • ماهیان سردآبی: 600-500 گرم در یک تن خوراک
  • ماهیان گرم آبی: 400-350 گرم در یک تن خوراک
  • میگو: 500 گرم در یک تن خوراک

رایابولد

برای ارتباط با واحد فروش کلیک کنید
سبد خرید
پیمایش به بالا