رایاسل

____رایاسل____


فواید استفاده از رایاسل در تغذیه دام:
بهبود بازده استفاده از خوراک
منبع پروتئین قابل جذب در نشخوارکنندگان
تنظیم کننده  PH شکمبه و جلوگیری از اسیدوز
بهبود شیردهی و افزایش چربی شیر
جلوگیری از ناهنجاری‌های گوارشی
افزایش فعالیت فلور میکروبی طبیعی و تحریک فعالیت سلولایتیک با کاهش مقدار اکسیژن در شکمبه
رایاسل ضمن کاهش تخریب پروتئین‌های با ارزش جیره در شکمبه، تولید پروتئین میکروبی از آمونیاک رها شده در شکمبه را نیز تحریک میکند.

پروبیوتیکی با منشا مخمر زنده ساکارومایسس سرویزیه

پروبیوتیک ها مکمل های غذایی هستند که با ایجاد تعادل میکروبی در روده آثار سودمندی برای حیوانات دارند. و یکی از مهمترین جایگزین‌هایی که برای آنتی بیوتیک‌های محرک رشد مطرح است، پروبیوتیک‌ها هستند.
رایاسل نوعی پروبیوتیک بر پایه مخمر زنده ساکارومایسس سرویزیه بوده و هر گرم از آن حاوی حداقل cfu 1010*5/1 از این میکروارگانیسم می‌باشد.
استفاده مخمر آپ سل در تغذیه دام‌های نشخوارکننده با بهبود بازده استفاده از خوراک و افزایش تولید پروتئین میکروبی و اسیدهای آمینه ضروری توسط میکروارگانیسم‌های شکمبه همراه خواهد بود.
مخمر با حذف اکسیژن موجود در محیط شکمبه، شرایط حاکم بر این اندام را پایدار میکند.
مخمر آپسل ضمن کاهش تخریب پروتئین‌های با ارزش جیره در شکمبه، تولید پروتئین میکروبی از آمونیاک رها شده در شکمبه را نیز تحریک میکند.

میزان مصرف محصول:

هر راس گاو شیری: 7 تا 10 گرم در روز
هر راس گوساله پرواری: 5 تا 10 گرم در روز
هر راس گوساله از شیر گرفته: 2.5 تا 10 گرم در روز
هر راس گوسفند و بز: 1 تا 2 گرم در روز
هر راس بره و بزغاله: 0.5 تا 1 گرم در روز

رایاسل

برای ارتباط با واحد فروش کلیک کنید
سبد خرید
پیمایش به بالا