سلگارد

______سلگارد______


مزایای استفاده از سلگارد در تغذیه دام:

افزایش باکتری‌های مفید
توسعه پرزهای روده‌ای
بهبود سیستم ایمنی
حذف پاتوژن‌هایی مانند سالمونلا و ای کولای
تثبیت pH شکمبه برای دام
بهبود پارامترهای عملکردهای رشد و وزن گیری
بهبود جذب مینرال‌ها (مواد معدنی)
بهبود سلامت دستگاه گوارش
افزایش پروتئین شیر و تولید شیر دام

مخمر اتولیزشده

عصاره مخمر سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد ضروری برای رشد و نمو می‌باشد. وجود ترکیبات نیتروژنی و ویتامین‌ها به علت ویژگی‌های مهم تغذیه‌ای ، باعث ارزش بالای عصاره مخمر به عنوان یک منبع غذایی شده اند.
سلگارد حاوی دیواره سلولی ساکارومایسس‌سرویزیه و لاکتوباسیل‌های گرم مثبت می‌باشد که حاوی نسبت‌های مناسبی از فروکتوالیگوساکاریدها، مانان‌الیگوساکاریدها و بتادی‌گلوکان می‌باشد.
اتصال به مایکوتوکسین‌ها و پاتوژن‌های روده، محدود نمودن کلونیزاسیون، فعال کردن ماکروفاژ‌ها و تحریک رشد باکتری های مفید، بهبود پارامتر‌های مورفولوژیک روده، حمایت و تقویت سیستم ایمنی و درنتیجه افزایش هضم و جذب مواد مغذی و بهبود عملکرد دام و طیور و آبزیان، از اثرات استفاده از محصول پرسیس‌وال می‌باشد.

فروکتوالیگوساکارید: به عنوان منبع کربوهیدراتی برای میکروارگانیسم‌های مفید مورد استفاده قرار می‌گیرد و سبب رشد و تکثیر این میکروارگانیسم‌ها در روده می‌شوند.

مانان‌الیگوساکارید: این پلیمر طبیعی جایگزین مطلوبی یرای آنتی‌بیوتیک‌ها می‌باشد و از اجزای اصلی دیواره سلولی مخمر‌ها محسوب می‌گردد. خاصیت باندشدن انتخابی با میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا را داردو از طریق باند شدن با فیمبریای این نوع باکتری‌ها (مانند سالمونلا، اشرشیاکلی و  کلوستردیا) مانع چسبیدن آن‌ها به مخاط روده شده و درنتیجه باعث دفع باکتری‌های مضر از دستگاه گوارش می‌شود. همچنین با تقویت باکتری‌های مفید و افزایش ترشح موسین باکتریایی موجب کاهش چشمگیر باکتری‌های مضر از دستگاه گوارش می‌شود.

یک و سه بتا‌دی‌گلوکان: با داشتن توانایی عبور از سلول‌های روده می‌تواند باعث فعال نمودن ماکروفاژها و درنتیجه باعث افزایش فعالیت فاگوسیتی و تولید سیتوکین‌ها شده و قدرت دفاعی بدن را تقویت نماید.

اینولین: نوعی الیگوساکارید که به عنوان پری‌بیوتیک نقش متعادل کننده الگوی میکروبی دستگاه گوارش را ایفا می‌کنند و فاکتور رشد مناسب برای باکتری‌های لاکتوباسیل و بیفیدوباکتریوم‌ها هستند.

آنالیز تقریبی سلگارد

ماده خشک

94 درصد

پروتئین خام

42 درصد

چربی

2 درصد

کربوهیدرات

40 درصد

خاکستر

8 درصد

رطوبت

6 درصد

مواد معدنی موجود در سلگارد

کلسیم

منیزیم

فسفر

پتاسیم

سدیم

گوگرد

میزان مصرف:

طیور: 5/0 تا 2 کیلوگرم در یک تن خوراک
گاو شیرده: 5/0 تا 2 کیلوگرم در یک تن خوراک
ماهی کپور :  2 کیلوگرم در یک تن خوراک
میگو: 5 کیلوگرم در یک تن خوراک

سلگارد

برای ارتباط با واحد فروش کلیک کنید
سبد خرید
پیمایش به بالا