لیزایم

______لیزایم______


فواید استفاده از لیزایم در تغذیه طیور:
افزایش قابلیت هضم و جذب مواد
کاهش قیمت تمام شده جیره
کاهش ضریب تبدیل و افزایش کیفیت لاشه
افزایش عملکرد تولید و بهبود کیفیت پوسته تخم‌مرغ
کاهش استفاده از دی‌کلسیم در جیره غذایی
کاهش مصرف منابع فسفر، متیونین، لیزین و ترئونین
بهبود کیفیت بستر و کاهش تولید تخم‌مرغ کثیف
افزایش قابلیت جذب اسید آمینه‌ها و مواد‌مغذی
افزایش بهره‌وری پروتئین‌ها و چربی‌ها
امکان استفاده از منابع ارزان قیمت در جیره

مولتی آنزیم فیتازدار 10000

وجود ترکیبات ضد تغذیه‌ای به‌مانند پلی‌ساکارید‌های غیر‌نشاسته‌ای در خوراک طیور، باعث کاهش قابلیت هضم خوراک و افزایش ویسکوزیته مواد و تشکیل ترکیبات غیرقابل‌جذب در دستگاه گوارش می‌شود که در نتیجه باعث کاهش مصرف خوراک، چسبندگی مدفوع، تولید تخم‌مرغ‌های کثیف و افزایش رطوبت و تولید گاز آمونیاک در سالن می‌شود.
لیزایم میکروفلور روده را از طریق افزایش نسبت جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیکی و کاهش نسبت باکتری‌های بیماری زا تعدیل می‌نماید، به‌علاوه وجود انزیم‌های متعدد با بالاترین توان در آزادسازی مواد مغذی در این ترکیب باعث افزایش قابلیت هضم مواد مغذی می‌شود.

نام آنزیم

عملکرد

فعالیت U/g

فیتاز

تجزیه اسید فیتیک و افزایش جذب فسفر

10000

پروتئاز

هیدرولیز پروتئین‌ها

1200000

لیپاز

هیدرولیز لیپیدها و چربی‌ها

75000

گلوکزاکسیداز

اکسیداسیون گلوکز و آزاد کردن انرژی

30000

همی سلولاز

هیدرولیز پلی ساکارید‌های غیر نشاسته‌ای، کاهش ویسکوزیته و چسبندگی برای جیره‌های‌ پایه گندم

20000

زیلاناز

20000

بتا گلوکاناز

20000

بتا آمیلاز

هیدرولیز نشاسته

20000

آلفا آمیلاز

 تجزیه زنجیره کربوهیدرات‌ها

30000

میزان مصرف محصول:

200 گرم درتن و 500 گرم در تن با غلظت‌های متفاوت

لیزایم

برای ارتباط با واحد فروش کلیک کنید
سبد خرید
پیمایش به بالا