لیماکس

______لیماکس______


فواید استفاده از لیماکس در تغذیه طیور:
افزایش ایمنی بدن طیور
مهار میکروب‌های بیماری‌زا
افزایش دسترسی و قابلیت هضم مواد مغذی
کاهش قابل‌ توجه قیمت تمام شده جیره
بهبود ضریب تبدیل غذایی
تثبیت فلور مجرای گوارش
تحریک رشد باکتری‌های اسیدلاکتیکی
بهبود ضریب واکسیناسیون
پروتئین‌های با ارزش جیره در شکمبه، تولید پروتئین میکروبی از آمونیاک رها شده در شکمبه را نیز تحریک می‌کند
بهبود ضریب واکسیناسیون

مولتی آنزیم فیتازدار + پروبیوتیک و پری‌بیوتیک

با توجه به اهمیت و هزینه و وقتی که صرف تهیه خوراک طیور می‌شود، استفاده هرچه بیشتر از مواد مغذی موجود در این خوراک سبب بهبود راندمان و عملکرد می‌شود.
آنزیم‌های موجود در لیماکس باتوجه به جیره‌های متداول مورد استفاده در ایران بالانس شده است که حداکثر هضم مواد مغذی و آزادسازی انرژی موجود جیره را فراهم می‌کند. همچنین این افزودنی به همراه دیواره‌ی سلولی ساکارومایسس است که مصرف آن پرورش دهنده را از مصرف جداگانه‌ی مولتی‌آنزیم، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک بی‌نیاز می‌سازد.
لیماکس میکروفلور روده را از طریق افزایش نسبت جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیکی و کاهش نسبت باکتری‌های بیماری‌زا تعدیل می‌نمایدو عملکرد گله‌های طیور را به‌طور چشمگیری ارتقا می‌دهد.

  • وجود انزیم‌های متعدد در این ترکیب باعث افزایش قابلیت هضم مواد مغذی می‌شود. و امکان استفاده از منابع ارزان قیمت در جیره را فراهم می‌کند.
  • محصول لیماکس در برابر دمای پلت مقاوم به حرارت است (تا 90 درجه) و عملکرد آنزیمی در مقابل حرارت، کاهش پیدا نمی‌کند.

پری‌بیوتیک‌ها

مخمر اتولیز شده

مانان الیگوساکارید

بتاگلوکان

اینولین

پروبیوتیک‌ها
( به تعداد  109 CFU/gr )

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

لاکتوباسیلوس دلبروکی

بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم

انتروکوکوس فاسیوم

استریتوکوکوس سالواریوس

لاکتوباسیلوس کازئی

لاکتوباسیلوس رامتوسوس

باسیلوس کواکولانس

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیکنی فورمیس

نام آنزیم

فعالیت
U/g

فیتاز

10000

پروتئاز

1200000

لیپاز

75000

گلوکزاکسیداز

30000

همی سلولاز

20000

زیلاناز

20000

بتا گلوکاناز

20000

بتا آمیلاز

20000

آلفا آمیلاز

30000

میزان مصرف محصول:

مرغ گوشتی: 500 گرم در تن خوراک
مرغ تخمگذار: 350 گرم در تن خوراک
بوقلمون و شترمرغ: 400 گرم در تن خوراک

لیماکس

برای ارتباط با واحد فروش کلیک کنید
سبد خرید
پیمایش به بالا