مکمل پوسته تخم مرغ

این محصول ترکیبی از انواع ویتامین ، مواد معدنی و الکترولیت های مورد نیاز جهت بهبود کیفیت تخم مرغ می باشد. این مکمل حاوی ویتامین D3، و مواد معدنی و الکترولیتی مانند آهن، کلسیم، منیزیوم، کبالت، روی، مس،منگنز و پودر سیر است.
استفاده از این مکمل در طول دوره تخم گذاری و حین ابتلا به بیماری ها استرس های گرمایی جهت جلوگیری از کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ توصیه میگردد.

کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخمگذار تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد که میتوان به نژاد و سن مرغ، فاکتورهای تغذیه ایی، جیره، میزان پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای، آنزیم، آلودگی خوراک و استرس های عمومی اشاره نمود.

جیره های غذایی مرغ های مادر و تخم گذار خوراکی با توجه به نیاز های تولید و نگهداری طیور بالانس می گردد. حضور مقادیر زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی کمیاب مخصوصا در شرایط بیماری و استرس ها، موجب بهبود کیفیت تخم مرغ می شود.

عناصر تشکیل دهنده ( 1 کیلوگرم ) محصول نهایینام ماده اولیهعوارض ناشی از کمبود این مواد
500000 Iuویتامین D3کاهش ضخامت پوسته تخم مرغ ، کاهش تولید تخم مرغ ، نرمی استخوان ، تاخیر در رشد
15       g/kgمنگنزکاهش جوجه درآوری ، تغییر شکل استخوان پا
2/48    g/kgزینککاهش پاسخ دهی به ایمنی واکسن ، پردرآوری ضعیف ، رشد ضعیف استخوان ها
24       g/kgمنیزیمسندروم مرگ ناگهانی
55/0    g/kgآهنکم خونی ، کاهش تولید تخم مرغ ، پردرآوری ضعیف
6/0      g/kgمسکم خونی ، برتشکیل غشا ، ساختمان و ضخامت پوسته و تولید تخم مرغ اثر میگذارد
105 v  g/kgکلسیمکاهش ضخامت پوسته تخم مرغ ، جوجه درآوری ضعیف ،  نرمی استخوان ، کاهش کیفیت تخم مرغ در شرایط استرس گرمایی
015/0  g/kgکبالترشد آهسته ، مرگ و میر ، کاهش جوجه درآوری
75       g/kgپودر سیرکاهش سرعت رشد ، کاهش تولید تخم مرغ

مقدار عناصر تشکیل دهنده

میزان مصرف محصولیک کیلو در تن خوراک
سبد خرید
پیمایش به بالا