پروتوژن

_____پروتوژن_____

 

 

فواید استفاده از پروتوژن در تغذیه دام:
تغذیه با اوره آهسته رهش در شکمبه باعث افزایش چربی شیر، پروتئین و انرژی تولیدی در اوایل دوره شیردهی گاوهای شیری با تولید بالا می‌شود.
پروتوژن جایگزین مناسبی برای اقلام تامین کننده پروتئین تجزیه پذیر مثل کنجاله سویا، کنجاله کلزا و … می‌باشد و لذا قیمت تمام شده جیره را کاهش می‌دهد.

منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش

اوره یک ترکیب آلی کوچک که بسیار غنی از نیتروژن (96/44 درصد) است و برای تأمین پروتئین مصرفی تجزیه پذیر (DIP) نشخوارکنندگان استفاده می‌شود. اوره در اصل یك منبع غیر پروتئینی است كه دستگاه گوارش نشخواركنندگان با استفاده از قابلیت بی نظیری كه دارد از آن یك پروتئین عالی می‌سازد.
اوره در شکمبه توسط اوره-­آز به سرعت به آمونیاک تجزیه می‌شود و در حضور کربوهیدرات‌ها توسط میکروب‌ها برای ساخت پروتئین میکروبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سرعت بالای تجزیه اوره در شکمبه، اگر همزمانی بین آزاد شدن آمونیاک و کربوهیدرات قابل دسترس در شکمبه وجود نداشته باشد، تقریباً 40 درصد از نیتروژن تلف می‌شود.
در روش آهسته رهش، اوره به صورت مستمر در شكمبه نشخواركنندگان آزاد شده و تا وعده بعدی تغذیه نیتروژن را برای باكتری‌های درون شكمبه تامین می كند.
پروتوژن با تامین بهنگام ازت برای باکتری‌های شکمبه، منجر به تولید بهینه پروتئین میکروبی، هضم فیبر و انرژی موجود برای تولید شیر و گوشت می‌شود.

ترکیبات پروتوژن

پروتئین

33%

پروتئین خام از نیتروژن غیر پروتئینی

206%

کربوهیدرات

10%

چربی

3%

میزان مصرف:

گاوهای شیری: 100 گرم در روز به ازای هر راس
گاو گوشتی: 70 گرم در روز به ازای هر راس

پروتوژن

برای ارتباط با واحد فروش کلیک کنید
سبد خرید
پیمایش به بالا