رایا بولد

نام آنزیمعملکردفعالیت U/g
فیتازتجزیه اسید فیتیک و افزایش جذب فسفر ، ریزمواد معدنی ، کلسیم و انرژی10000
پروتئازهیدرولیز پروتئین ها1200000
لیپازهیدرولیز لیپید ها و چربی ها75000
گلوکزاکسیدازاکسیداسیون گلوکز را با مصرف اکسیژن، کاتالیز کرده و پراکسید هیدروژن آزاد می کند30000
همی سلولازهیدرولیز پلی ساکارید های غیر نشاسته ای ، کاهش ویسکوزیته و چسبندگی حاصل از پلی ساکارید های غیرنشاسته ای20000
زیلانازهیدرولیز پلی ساکارید های غیر نشاسته ای ، کاهش ویسکوزیته و چسبندگی حاصل از پلی ساکارید های غیرنشاسته ای20000
بتا گلوکانازهیدرولیز پلی ساکارید های غیر نشاسته ای ، کاهش ویسکوزیته و چسبندگی حاصل از پلی ساکارید های غیرنشاسته ای20000
بتا آمیلازهیدرولیز نشاسته و گلیکوژن20000
آلفا آمیلازتجزیه زنجیره های کربوهیدرات مانند نشاسته30000
پروبیوتیک ها (به تعداد9 10 CFU/gr )
لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
لاکتوباسیلوس پلانتاروم
لاکتوباسیلوس دلبروکی
بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم
انتروکوکوس فاسیوم
استریتوکوکوس سالواریوس
لاکتوباسیلوس کازئی
لاکتوباسیلوس رامتوسوس
باسیلوس کواکولانس
باسیلوس سوبتیلیس
باسیلوس لیکنی فورمیس

مولتی آنزیم فیتازدار + پرو بیوتیک و پری بیوتیک

پروبیوتیک: دسته ای از باکتری هایی که غالبا در روده هستند و علاوه بر کمک به گوارش، مولکول های پیچیده و ترکیباتی مانند ویتامین ها و آنتی بیوتیک های مختلف را تولید میکنند که برای بدن مفید است.

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که مصرف کافی آنها سبب اثرات سلامت بخش در بدن میشود.

پروبیوتیک ها بر تعادل باکتری های مفید و مضر روده تاثیر می گذارند، به نفع افزایش باکتری های مفید.

پروبیوتیک ها قادرند اختلالات( میکروبوتای) روده ، پس از درمان آنتی بیوتیکی را به حداقل برسانند.

پری بیوتیک ها
مخمر اتولیز شده
مانان الیگوساکارید
بتا گلوکان
اینولین

پری بیوتیک: ترکیبات قندی ( الیگوساکارید) غیر قابل هضم یا با قابلیت هضم بسیار اندک هستند که پس از رسیدن به محیط روده به عنوان منبع کربن یا انرژی، به طور انتخابی رشد و یا فعالیت پروبیوتیک هارا تحریک می کند. بنابراین میتوان گفت اثرات سلامت بخش پری بیوتیک ها، همانند اثرات پروبیوتیک هاست، به شرطی که بتوانند رشد پروبیوتیک ها را در روده بزرگ تشدید کنند.

پری بیوتیک ها مواد غذایی هستند که پروبیوتیک ها  از آنها تغذیه میکنند

پری بیوتیک ها از نوع کربوهیدرات ( بیشتر فیبر) هستند که باکتری مفید در روده این فیبر را مصرف می کند.

 • مزایای استفاده از پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها :
 • بهبود ضریب تبدیل در گوشتی و افزایش تولید در تخمگذار 
 • بهبود سیستم ایمنی دستگاه گوارش
 • کمک به سلامت طیور
 • کمک به هضم غذا
 • ترمیم روده و درمان اسهال
 • افزایش باکتری های مفید
 • تحریک اشت
 • فواید استفاده از رایابولد :
 1. صرفه‌جویی در مصرف کلی غذا                                                 
 2. بهبود ضریب تبدیل خوراک
 3. افزایش بهره‌وری پروتئین‌ها وچربی‌ها
 4. افزایش یکنواختی در سطح گله
 5. افزایش کیفیت لاشه
 6. افزایش کیفیت اسکلت و استخوان‌ها
 7. کاهش مصرف دی کلسیم فسفات و متیونین و لیزین و ترئونین
 8. کاهش درصد شکستگی تخم مرغ
 9. کاهش قیمت تمام شده ی جیره
 10. کاهش رطوبت بستر و کاهش احتمال درگیری گله به کوکسیدیوز
 11. افزایش هضم مواد فیبری
 12. استفاده از مواد مانند جو یولاف و چاودار در جیره
 13. افزایش بهره‌وری از فسفر و کلسیم
 • دو هفته ی اول دوره چون جوجه غذای بیشتری می خورد دچار اسهال شده و در صورت مصرف رایابولد روده جمع شده و پس از آن همه ی خوراک مصرفی جذب شده و باعث افزایش وزن گیری می شود .
 • مولتی آنزیم در دمای پلت مقاوم به حرارت است وعملکرد آنزیمی در مقابل حرارت کاهش پیدا نمیکند .

بهترین زمان مصرف محصول 
اول دوره
در حین استرس
 بعد از درمان با آنتی بیوتیک ها     

میزان مصرف500 گرم در تن خوراک
بسته بندی سطل های 20 کیلوگرمی
شرایط نگهداریدر دمای معمولی و مکان خشک نگهداری شود.
زمان مصرف تا یک سال پس از تاریخ تولید
سبد خرید
پیمایش به بالا