آزمایش آب

نحوه صحیح نمونه برداری از آب آبیاری

دانستن کیفیت آب آبیاری در امور زراعی یکی از عوامل مهم تولید است زيرا آبیاری با کیفیت نامناسب (آب شور سدیمی) باعث شور و سدیمی شدن زمین خواهد شد. وجود مواد مضر در آب مانع رشد و حتی توقف رشد گیاه خواهد شد.. بنابراین یکی از کارهای اولیه برای استفاده از آب آبیاری، آنالیز و تعیین کیفیت آن است. با دستیابی به نتایج آزمایشگاهی آب آبیاری، مزرعه با اطمینان آبیاری می شود. محل نمونه­ برداری از آبیاری برای ارسال به آزمایشگاه بایستی با دقت تعیین گردد و نمونه آب نماینده کل آب آبیاری باشد در غیر این صورت نتایج بدست آمده چندان با واقعیت یکسان نبوده و هزینه ­های انجام شده به هدر خواهد رفت. در کشور ما منابع آب را رودخانه، قنات، چشمه و یا چاه ­های عمیق تشکیل می­دهند لذا منابع آب را می­توان به آب لوله­ کشي آب ­های روان و آب­ های زیرزمینی تقسیم نمود. ظروفی که برای نمونه ­برداری استفاده می­شود. باید عاری از هر گونه مواد خارجی بوده و کاملا شسته و تمیز باشد( توصیه می شود که از ظروف آب معدنی استفاده شود و در زمان نمونه برداری ابتدا ۲ تا ۳ نوبت با نمونه آب مورد نظر شسته شوند).

سبد خرید
پیمایش به بالا