آنالیز خوراک دام و طیور

آزمایشات فیزیکو شیمیایی خوراک دام و طیور از آن جهت مورد توجه است که ما برای تامین نیازهای روزمره بطور مستقیم و غیر مستقیم نیازمند استفاده از فراورده های دامی و ماکیان برای تامین خوراک، پوشاک، تامین مواد آلی برای کشت محصولات کشاورزی و غیره هستیم.
به همین جهت توجه به کیفیت مواد غذایی خوراک علاوه بر اینکه تامین نیازهای ضروری دام و طیور به جهت رشد سریع و حفظ سلامت و همچنین بدست آوردن فراورده های مطلوب و با کیفیت مورد اهمیت است، توجه به کیفیت مواد غذایی مورد مصرف این موجودات از نظر عدم وجود مواد شیمیایی مضر نیز بخاطر تاثیر مستقیم بر سلامتی حیوان و انسان بسیار مورد اهمیت است و در آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور پردیس آزما این موارد آنالیز و بررسی میشوند.

 

آنالیز خوراک دام و طیوروآبزیان

 • اندازه گیری درصد پروتئین خام(CP)
 • اندازه گیری درصد پروتئین خام قابل هضم(DCP)
 • اندازه گیری درصد چربی
 • اندازه گیری فیبر Adf
 • اندازه گیری فیبرNdf
 • اندازه گیری فیبر خام(Cf)
 • اندازه گیری فسفر کل
 • اندازه گیری کلسیم کل
 • اندازه گیری منیزیم کل
 • اندازه گیری پتاسیم کل
 • اندازه گیری سدیم
 • اندازه گیری کلر
 • اندازه گیری درصد ماده خشک
 • اندازه گیری درصد رطوبت
 • اندازه گیری خاکستر
 • اندازه گیری خاکستر نامحلول
 • اندازه گیری آمونیاک آزاد (T.V.N)
 • اندازه گیری عناصر میکرو شامل Fe, Cu, Zn, Mn
 • اندازه گیری PHعلوفه سیلویی
 • اندازه گیری انرژی GE
 • اندازه گیری گوگرد
 • تعیین اوره در خوراک
 • اندازه گیری نمک
 • اندازه گیری سم افلاتوکسین
سبد خرید
پیمایش به بالا