درخواست اندازه گیری روی (کودآلی)

ریال3,120,000 ریال

نحوه ثبت درخواست آزمایش
برای ثبت درخواست آزامایش ابتدا از طریق این صفحه قبل و یا بعد از ارسال نمونه درخواست خود را ثبت کنید و سپس منتظر تماس و یا اطلاع رسانی پیامکی تیم ما باشید.
در هر مرحله وضعیت درخواست شما در پنل کاربری تان قابل مشاهده است و در نهایت می توانید نتایج آزمایش خود را در حساب کاربری خود بخش آزمایش ها دانلود نمایید.
تماس با ما: ۰۲۵۳۷۷۷۸۸۱۷
روی کل (Zn)

اندازه گیری شود, اندازه گیری نشود

روی محلول

اندازه گیری شود, اندازه گیری نشود

روی قابل جذب

اندازه گیری شود, اندازه گیری نشود

سبد خرید
پیمایش به بالا