نمونه برداری گیاه

<<<<نمونه برداری از گیاه>>>>

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد نمونه برداری از خاک و تعیین میزان عناصر غذایی آن نمی­ تواند مقدار مواد غذایی جذب شده و قابل استفاده در گیاه را نشان دهد. بنابراین به ­منظور پی بردن به نتیجه حاصل خیزی خاک در رشد و نمو گیاهان بهتر و دقیق­تر آن است که قسمتی از اندام گیاهی بخصوص برگ آن مورد تجزیه قرار گیرد. تا روشن شود چه مقدار از مواد غذایی خاک توسط گیاه جذب شده است.
تجزیه برگ در تشخیص مواد معدنی و سمیت برخی از عناصر در درختان، نسبت به تجزیه خاک مفیدتر است. غلظت عناصر غذایی برگ با زمان (فصل رشد)، سن برگ،‏ موقعیت آن در پوشش گیاهی و وجود یا عدم وجود محصول تغییر می­ کند. محدودیت اصلی تجزیه برگ آن است که علت وقوع کمبود عناصر غذایی را برای ما روشن نمی سازد.
بنابراین برای حل این مشکل نتایج تجزیه خاک و برگ باید هم زمان مورد ارزیابی قرار گیرند.


انتخاب روش نمونه­ برداری نیز بسته به هدف مورد نظر تغییر می­ کند. اگر هدف، تشخیص مشکلات مربوط به یک درخت و یا ناحیه خاصی باشد، نمونه برداری از همان درخت مریض و یک درخت سالم کفایت می کند. ولی اگر منظور ما تعیین وضعیت تغذیه ه­ای یک باغ بزرگ است، به نمونه­ های بیشتری از درختان در قسمت­های مختلف باغ نیاز می­ باشد.

برای دریافت لیست آزمایشات گیاه اینجا کلیک کنید

سبد خرید
پیمایش به بالا