تاثیرات بافت و شکل دان بر تغذیه طیور

خوراک طیور بطور متداول به سه شکل آردی، کرامبل و پلت تولید می شود. ویژگی های دان از چالش های مهم پرورش می باشد که می توان به مهم ترین آنها شامل یکناختی دان ها و بافت خوراکی اشاره نمود. مطالعات بسیاری بر میزان تاثیرات اندازه دان و شکل آنها در طول سالیان گذشته انجام گرفته است که می توان به افزایش خوراک مصرفی، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی را در نتیجه مصرف خوراک پلت یا کرامبل اشاره نمود که این اثرات در نتیجه فعالیت کمتر در زمان خوراک خوردن و استراحت بیشتر مربوط دانست.

استفاده از پلت مصرف انرژی جهت خوراک خوردن را کاهش می دهد و این انرژی صرف رشد و افزایش وزن پرنده می شود. همچنین افزایش وزن را می توان به تغییرات شیمیایی مثبت در نتیجه فرآیندهای فرآوری پلت ایجاد می شود نیز نسبت داد. کیفیت پلت با نسبت پلت خرد شده در خوراک مصرفی اندازه گیری می شود. کیفیت پلت تاثیر مستقیمی بر عملکرد و رشد پرنده می گذارد. ژلاتینه شدن نشاسته، افزایش قابلیت هضم غذا و خنثی سازی باکتری ها، شکسته شدن پروتئین ها و افزایش تاثیر آنزیم های دستگاه گوارش بر آنها و کاهش سرعت عبور غذا در دستگاه گوارش را می توان از دلایل موثر بودن خوراک ها به شکل پلت می باشد. در حالت استفاده ار دان پلت میزان افزایش وزن تا حدود 25 درصد افزایش می یابد. تغذیه طیور با دان پلت منجر به کاهش pH در روده می شود. استفاده از این خوراک باعث افزایش طول و عرض پرزهای روده باریک می شود.
میزان مصرف خوراک در شکل پلت و کرامبل میزان بیشتری را نسبت به دانه آردی نشان می دهد. در حالت استفاده از دان های پلت و کرامبل شاهد افزایش 10 درصدی مصرف دان می باشیم. طیور تمایل بیشتری به مصرف دان های نسبتا بزرگ نشان می دهند (18/1 تا 36/2 میلی متر در 8 تا 16 روزگی و ذرات بالاتر از 36/2 میلی متری در سنین بالاتر). میزان مصرف دان پلت، به کیفیت پلت، تراکم و حجم مواد بستگی دارد.
نوع دان بر خصوصیات رفتاری طیور یز موثر است. مطالعات نشان داده است که مصرف جیره آردی، منجر به افزایش رفتار خوردن و قدم زدن در سالن می شود. در جیره های پلت، رفتار آشامیدن بیشتر نمود پیدا می کند که می توان این رفتار را به دلیل بالا بودن ویسکوزیته دان های پلت مربوط دانست و چون میزان عبور دان در دستگاه گوارش کاهش می یابد میزان جذب آب نیز افزایش می یابد.
استفاده از خوراک پلت در صورت عدم کنترل مناسب وزن و مصرف آنها می تواند در جوجه های گوشتی منجر به تلفات بیشتری نسبت به دان آردی شود که این تلفات را می توان به دریافت انرژی بیشتر و رشد سریع تر و بروز سندرم مرگ ناگهانی نسبت داد.

 خوراک پلت و کرامبل

تاثیر نوع دان بر پولت و مرغ تخمگذار:

دستیابی به وزن استاندارد یکی از مهم ترین اهداف در زمینه پرورش پولت های تخمگذار است. دستیابی به وزن استاندارد در سن مناسب منجر به تاثیرات مثبت زیادی در طول دوره تولید تخم مرغ مانند افزایش طول دوره تخمگذاری، دوره پیک طولانی تر دردوره تولید، وزن مناسب تخم مرغ، کاهش تلفات و … می شود.
استفاده از دان بصورت کرامبل در مقایسه با دان آردی در پرورش پولت، منجر به بهبود عملکرد وزنی و کاهش ضریب تبدیل خوراک می شود. طبق توصیه راهنمای پرورش برخی از نژادها بهتر است در روزهای ابتدایی پرورش، دان بصورت کرامبل در اختیار جوجه ها قرار گیرد.
طبق توصیه برخی از راهنمای پرورش نژادها مانند های لاین و شیور، استفاده از دان کرامبل منجر به یکنواختی گله و وزن مناسب در گله های پولت و مرغ تخمگذار می شود. همچنین استفاده از دان کرامبل در مرغ تخمگذار در نواحی گرم منجر به افزایش مصرف دان می شود.

سبد خرید
پیمایش به بالا