کاربرد و انواع کودهای مایع

کاربرد و انواع کودهای مایع

یکی از عواملی که کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را ارتقا می‌بخشد کودهای مایع هستند. این نوع کودها ضمن رفع نیازهای گیاه، باعثت تقویت آن نیز می‌شوند. کودهای مایع همچنین تنش‌های محیطی، اصلاح خاک نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند. این کودها به‌صورت محلول‌پاشی یا همراه آبیاری مصرف می‌شوند. در ادامه کاربرد و انواع کودهای مایع را بررسی خواهیم کرد. همراه شیمی گل باشید.

دسته‌بندی کودهای مایع

برخی از مهم‌ترین دسته‌های کودهای مایع شامل کودهای مایع ویژه، ریزمغذی، محرک رشد، ضد تنش، اصلاح‌کننده خاک هستند.

گودهای مایع ریزمغذی

محلول‌پاشی و اصلاح خاک روش‌هایی هستند که در زمان و شرایط نامناسب خاک برای تقویت گیاه بکار برده می‌شوند. یکی از شرایطی که مقدار و سرعت جذب عناصر توسط گیاه از خاک کاهش می‌دهد شرایط نامناسب خاک است. کودهای مایع که عناصر ریزمغذی را همراه دارند از طریق محلول‌پاشی می‌توانند شرایط مناسب را برای رشد و تولید مناسب گیاه فراهم کند.

کودهای مایع اصلاح‌کننده خاک

خاک مناسب بستری برای رشد مناسب خاک است. خاک مناسب باعث استحکام استقرار، تغذیه مناسب، رشد خوب و نتیجه مطبوع خواهد شد. نامناسبی خاک باعث کاهش رشد گیاه خواهد شد. برای غلبه بر این شرایط نامناسب و بهبود کیفیت خاک، می‌توان از کودهای مایع اصلاح کنند خاک استفاده کرد. این کودها ضمن افزایش کیفیت خاک، آفات و بیماری‌ها و تنش‌های محیطی را برای گیاه از بین می‌برد. هیومیک اسید و فولویک اسید و مواد آلی بیشترین مواد تشکیل‌دهنده این دسته کودها است. افزودن کودهای مایع اصلاح کنند خاک کاهش شوری خاک، بهبود جذب و شرایط رشد ریشه گیاه را فراهم می‌کند.

کودهای مایع ویژه

برای تغذیه گیاه علاوه بر نوع گیاه باید به محیط رشد گیاه شامل شرایط آب‌وهوایی و خاکی توجه داشت. گیاه در حیاط و بازدهی خود دارای دوره‌های مختلف رشدی است که در آنها نیاز گیاه به عناصر غذایی تغییر می‌کند. مثال میوه‌ها در زمان رشد به پتاسیم نیاز دارند.

کودهای مایع ضد تنش

از عواملی که باعث کاهش بازدهی و کیفیت محصول می‌شود تنش‌هایی است که شرایط نامساعد محیطی می‌تواند عامل آن باشد. این تنش‌ها ممکن است چند بار در دوره حیات گیاه رخ دهد و اگر تداوم داشته باشد و پیوسته رخ دهد، عملکرد و فعالیت گیاه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. گرما، سرما، خشکی، شوری، تگرگ و… برای کاهش تأثیر تنش‌ها بر گیاهان و همچنین بازیابی گیاهان تنش دیده می‌توان از کود مایع ضد تنش استفاده کرد.

کودهای مایع محرک رشد

تولید محصولات باکیفیت و تناژ بالا در نتیجه استفاده مناسب از کود است. عناصر غذایی همراه ترکیبات کودهای مایع باعث تحریک رشد گیاه می‌شوند که تأثیر مستقیمی بر بازدهی و کیفیت محصول دارد. کاهش سطح باردهی و کاهش کیفیت علایمی هستند که می‌توانند نشان از کاهش فاکتورهای مهمی همچون ترکیبات جلبک دریایی، اسیدهای آمینه و همچنین ترکیبات آلی باشد که از فاکتورهای مهم در محرک رشد هستند.

سبد خرید
پیمایش به بالا